a11y.jump_to_main_content a11y.jump_to_footer

  Naši zamestnanci sú naším potenciálom.

Spoločné dosiahnutie úspechu nás robí šťastnými. Ako člen tímu SGS ťa chceme povzbudiť a podporiť. V Každodennej práci a vašej profesionálnej budúcnosti.

3 SGS-Teammitglieder zeigen Daumen hoch auf einer Projektbaustelle
  Súdržnosť nášho tímu a možnosť neustáleho osobného rozvoja sú pre nás obzvlášť dôležité!
Andreas Hofinger | SGS Industrial Services
Andreas Hofinger
Managing Director Operations

Spoločné plánovanie rozvoja

V SGS Academy sa na základe pravidelných diskusií zamestnancov a spätnej väzby hodnotí potenciál každého jednotlivého zamestnanca a dohodnú sa ďalšie kariérne kroky. Na základe toho sa definujú školiace opatrenia a podľa toho sa plánujú úlohy a úlohy zamestnanca.

Porada tímu SGS Industrial Services
Porada tímu SGS Industrial Services

Kontaktná osoba v SGS Academy

privacy_overlay.youtube.title

privacy_overlay.youtube.description

privacy_overlay.vimeo.title

privacy_overlay.vimeo.description

privacy_overlay.google_maps.title

privacy_overlay.google_maps.description